Bilder Innehåll Copyright Skin Agency

Bilder, text och copyright på vår hemsida
Innehållet (bilder, filmer och text) på denna hemsida får ej kopieras eller reproduceras, helt eller delvis, elektroniskt eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd från oss. Lagöverträdelser beivras.

Bilder, filmer, texter och logotyper på denna hemsida är publicerade med vederbörligt tillstånd från respektive ägare.

Allt innehåll på denna hemsida omfattas av den svenska lagen: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk .

Bilderna får ej användas i kommersiellt syfte.

Citering, länkning med mera
Självklart får du citera, referera och/eller länka till oss. OBS! När det gäller bildmaterial får du ej direktlänka till en bild, utan endast länka till sidan där bilden förekommer.

En användbar webbsida om hur du citerar och refererar är Guide till Harvardsystemet.

Att köpa bilder från oss...
Är du intresserad av att köpa bilder från oss, är du välkommen att höra av dig via "KONTAKT" med dina önskemål (storlek samt upplösning) samt var bilden/bilderna ska publiceras. Våra bilder finns i olika upplösningar och är i formatet jpg. Vi levererar bilderna digitalt med e-post.

OBS! Under varje bild ska följande anges i bildtexten: "Foto: Skin Agency / skinagency.se"

Finns det ingen bildtext där bilden skall publiceras skall samma text infogas i varje berörd bild alternativt på annan lämplig plats på sidan.